8 ½, Federico Fellini
- Deres Eminense, jeg er ikke lykkelig.
– Hvorfor skulle De være lykkelig? Deres bestemmelse er ikke det. Hvem sier at vi kommer til verden for å være lykkelige? Origenes sier i sine Homilier: “Extra ecclesiam nulla salus. Utenfor Kirken, ingen frelse. Extra ecclesiam nemu salvatur. Utenfor Kirken, blir ingen frelst. Salus extrae Ecclesiam non est. Det finnes ingen frelse utenfor Kirken.”

No Comments